Implantat

Implantat är ett alternativ för att ersätta en eller flera saknade tänder. En titanskruv opereras in i käkbenet, och på denna fästs en konstgjord tand då skruven läkt fast.

Själva operationen utförs av specialist och sedan sätts tanden fast på mottagningen.