Snarkskenor

men_img

Snarkningar kan vara störande, men det kan också vara ett medicinskt problem. Snarkning kan bero på sömnapnéer, vilket är andningsuppehåll under sömnen. Om du lider av lätt till måttlig sömnapné kan du hos oss få hjälp med att ta fram så kallade anti-apnéskena. Bettskenan reducerar både andningsuppehåll och snarkningar.

I samband med behandling genomgår du en sömnutredning. I vissa fall kan därefter bettskenan betalas av landstinget.

För att veta mer kan du läsa på somnapne.se eller kontakta oss.